สิ่งที่ค้นพบระหว่างนั่งเฉยเฉย

วันที่ 23 ก.พ 54

นั่งเขียนบทนี้บนหนังสือที่ให้วันเกิดเพื่อน  ตอนเช้า ที่พระโขนง  ...

สิ่ง ไหนอยากได้จงมี

ที่ ปรารถนาดีจงได้

ค้น หาความจริงในใจ

พบ ความยิ่งใหญ่ในตน

ระหว่าง ทางเดินของชีวิต

นั่ง ครุ่นคิดไปให้ฉงน

เฉย เฉยไว้บางทีไม่อับจน

เฉย เฉยไว้พบคนที่ดีเอย

 

     Share

<< EXTRA ORDINARY #31ห้าปี >>

Posted on Mon 2 May 2011 18:05

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh